I forbindelse med gravearbeider for nye vann-, spillvann- og overvannsledninger i området krysset Vikkollveien – Løpene til krysset Vikkollveien – Drammensveien er Vikkollveien i nevnte område stengt for gjennomkjøring ut året.

Omkjøringsmuligheter er (Såsengata), Solløsgata, Skoglygata, Myrgata, Løvligata og Hagatjernveien.

Såsengata blir midlertidig åpnet for gjennomkjøring, men på grunn av at dette er skoleveien for mange til Mjøndalen skole henstilles det om å ikke bruke veien i skoletiden.