I løpet av juni skal den nye kommunen i Drammensregionen få et navn. Her kan du lese saksdokumentet som danner grunnlaget for den politiske diskusjonen.

Kommunevåpen

Rett før helgen ble dokumentet som danner grunnlaget for diskusjonen offentliggjort. Dermed er diskusjonen blant de folkevalgte om hva den nye kommunen skal hete i gang. 

Her kan du lese saksdokumentet om valg av navn på den nye kommunen.

Klare føringer

Dokumentet konkluderer ikke med en tydelig anbefaling fra rådmennene, men gir likevel noen faglige føringer som peker i retning av at den nye kommunen bør hete Drammen.

I saksutredningen er det blant annet referert til Språkrådet som anbefaler at man "bør velge blant eksisterende navn som flest mulig innbyggere i den nye kommunen kjenner til og kan identifisere seg med." Dermed sier Språkrådet i klartekst at man bør velge mellom navnene Drammen, Nedre Eiker eller Svelvik. Av disse navnene er det "Drammen" som dekker den nye kommunen best. Drammen går igjen i navnet til både elven, fjorden og regionen. De fleste som bor i den nye kommunen føler identitet til Drammensregionen og bruker Drammen som sin by, heter det.

Dersom en sammenslått kommune velger å beholde ett av dagens kommunenavn, blir dette godkjent uten videre prosess. Dersom en velger et nytt navn, blir prosessen mer omfattende. Da skal navnesaken sendes til uttalelse i diverse organer. Favner navnet utenfor det geografiske området til den nye kommunen, må saken på høring til de berørte, og både nabokommunene og de berørte skal ha anledning til å uttale seg. Dette gjelder for eksempel navnet "Glitre" som i den offentlige debatt har vært nevnt av noen. Dette navnet er også problematisk av en annen årsak, nemlig at det allerede er en merkevare og brukes i forretningsmessig øyemed. Som kjent brukes Glitre-navnet av landets eldste bryggeri.

Eksisterende navn

Ved dannelse av nye kommuner, er det vanligst å bruke ett av de eksisterende navnene. I noen tilfeller der mindre kommuner har slått seg sammen, har man funnet et nytt navn. Det gjelder for eksempel Tjøme og Nøtterøy som ble til Færder og Ramnes og Våle som ble til Re. Noen steder har man valgt et navn som brukes om regionen en er en del av. For eksempel er Ski og Oppegård blitt til Nordre Follo og Rissa og Leksvik er blitt til Indre Fosen. Vår region har navn etter regionhovedstaden, altså Drammensregionen.

Ved sammenslåinger er det vanligst å bruke navnet på den største kommunen. Dette gjelder eksempelvis både de nye kommunene Sandefjord, Larvik, Tønsberg og Asker.

Navnevalget skal opp i de tre formannskapene og kommunestyrene i løpet av juni. Blant kommunestyrene er det Nedre Eiker som skal behandle navnevalget først. Det skjer i møte 14. juni.