Ny kampanje med råd om egenberedskap i Norge. Hva trenger du for å klare deg i eget hjem i 72 timer dersom strømmen går og vannet blir borte?

Egenberedskap

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet

Det er flere forhold som gjør at DSB kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg har den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene ført til at Norge nå moderniserer totalforsvaret.

Nasjonal kampanje 

Nå starter en nasjonal kampanje - som er utviklet av Oslo kommune og Direktorat for sikkerhet og beredskap (DSB). Formålet er å bedre folks egen beredskap.

Kampanjen fokuserer på hva du som enkeltperson bør ha tenkt gjennom hvis for eksempel strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, vannet er avstengt eller det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer.

I tillegg inneholder kampanjen konkret råd og eksempler på hvordan du kan klare det selv i ditt hjem i minst tre dager.

Her finner du oppdaterte tips og råd: 

www.sikkerhverdag.no
www.facebook.com/sikkerhverdag