I forbindelse med arbeidet med ny avløpsledning fra Gamle Riksvei til området ved Ekneskroken 8, vil Ekneskroken etappevis bli stengt fra 1. desember.

Foto: Google maps

Arbeidene starter fredag 1. desember ved Gamle Riksvei 226, og i første periode vil området mellom Gamle Riksvei og gangveien bli stengt.

Det er skiltet omkjøring over bekken ved Ekneskroken 12–16, ved Prestebråtveien 9 og i krysset Prestebråtveien–Gamle Riksvei.

Arbeidene vil trolig pågå til mars, med en pause i jula.