På grunn av store snømengder innføres det nå ekstraordinær båndtvang i Nedre Eiker kommune.

Hund i snø

Rådmannen har vedtatt forskrift om ekstraordinær båndtvang i Nedre Eiker kommune med virkning fra 24. januar 2018 til 1. april 2018. Dersom snøforholdene skulle endre seg vesentlig før 1. april, vil forskriften bli opphevet. Vedtaket er hjemlet i hundeloven § 6, andre ledd punkt f.​

Bakgrunn for vedtaket:

Store snømengder skaper nå vanskelige leveforhold for viltet i hele kommunen. Spesielt er rådyr utsatt, og hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i hjel, eller bruker av livsnødvendig energi.

Sakens dokumenter: