Elisabeth Enger (59) går fra stillingen som jernbanedirektør for å bli prosjektrådmann for nye Drammen kommune. Når den nye kommunen etableres 1. januar 2020 blir hun den nye kommunens rådmann.

Elisabeth EngerBILDE: Elisabeth Enger begynner i jobben som prosjektrådmann for nye Drammen kommune 2. januar 2018. (Foto: Jernbanedirektoratet)

Den nye kommunens prosjektrådmann har bred ledererfaring fra offentlig sektor. Hun har sittet som jernbanedirektør siden 2008. Før det har hun blant annet nærmere 20 års erfaring som rådmann i tre ulike kommuner og fire år som stabssjef og direktør i KS. Enger har også vært leder av KS' rådmannsutvalg.

- Jeg har lang erfaring fra kommunesektoren før jeg gikk til Jernbaneverket og staten for ni år siden. Når en så spennende utfordring blir tilgjengelig, kribler det litt i kommunefoten. I tillegg er jeg i mitt 60. år, og da tenker man litt på hva resten av yrkeslivet skal brukes til. Jeg kjente at jeg hadde lyst til å komme tilbake til kommunesektoren og jobbe med de spennende endringsprosessene som skjer der. Så jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som prosjektrådmann i nye Drammen kommune, sier Elisabeth Enger.

Landets yngste rådmann

I 1985 ble hun ansatt som rådmann i Skodje kommune på Sunnmøre, bare 27 år gammel. Dermed ble hun landets yngste rådmann noensinne og samtidig bare den fjerde kvinnelige rådmannen i landet. Hun har dessuten bak seg sju år som rådmann i Lier kommune og sju år som rådmann i Bærum kommune.

Enger har med andre ord erfaring fra å lede både en liten, en mellomstor og en stor kommune. Selv mener hun det er en svært verdifull erfaring å ha med seg når en liten, en mellomstor og en stor kommune sammen skal skape en ny kommune.

- Dette er en veldig fin erfaring å ha med seg og som jeg kommer til å ha stor nytte av. Jeg vet en del om livet i alle typer kommuner. Dermed har jeg et god utgangspunkt for både god kontakt og god dialog med alle de tre kommunene som skal skape nye Drammen kommune, sier Enger.

Hun er forberedt på at det blir en krevende oppgave hun nå tar på seg.

- Fra jeg begynner er det bare to år til den nye kommunen skal være i drift. Det er ikke lang tid, men vi skal få en god start, sier den påtroppende prosjektrådmannen.

Erfaring med store omstillinger

Elisabeth Enger har lang erfaring med omstilling og fornyelse, ikke minst fra sin tid som jernbanedirektør.

- Vi har nettopp vært gjennom en stor prosess ved oppsplittingen av Jernbaneverket i Bane Nor og Jernbanedirektoratet. Så jeg har vært i noen parallelle prosesser hvor man skal legge ned noe i sin nåværende form og gjenoppstå som noe bedre. Så jeg vet mye om å være i en situasjon som den vi skal gjennom i tiden som kommer. Både ansatte og innbyggere kan oppleve en del usikkerhet i slike prosesser, og da må vi være gode til å informere alle berørte parter på en god måte, sier hun.

- Hva er den viktigste erfaringen du tar med deg inn i jobben som prosjektrådmann?

- Dette er nok en veldig fin anledning til å bruke alle sider av det jeg har gjort før. Jeg gleder meg veldig til å bruke erfaringen min innenfor flere områder. Når du har vært gjennom mange typer situasjoner som vi kan komme opp i, er det en god ballast å ha med seg inn i denne nye jobben.

Elisabeth Enger trekker frem god informasjon som ett av suksesskriteriene for den nye kommunen. Hun mener det er blir svært viktig å engasjere de ansatte i diskusjonen om hva vi skal få til med nye Drammen kommune.

- Vi skal få til mer enn det som er summen av dagens tre kommuner. Det finnes mye godt å bygge på, men hvordan skal vi få enda mer verdi ut av dette? Det spørsmålet tror jeg vil engasjere, og vi skal engasjere bredt. Det er mange som skal være med på denne diskusjonen, og det er viktig at folk føler seg godt informert. Selv om det er klart at ingen ansatte mister jobben når tre kommuner blir til én, så kan mange likevel kjenne på usikkerhet. I tillegg kan også brukere av kommunens tjenester føle usikkerhet. De må også informeres godt. Derfor er det viktig at vi tenker både ansatte og innbyggere når vi skal informere om hva vi gjør fremover, sier hun.

- Hvilken type leder er du?

- Jeg er en veldig synlig leder som er mye rundt og snakker med folk. Jeg liker å få et direkte inntrykk og ikke bare få tilbakemeldinger og kunnskap gjennom lederlinja. I tillegg er jeg resultatorientert, klar og tydelig.

- Strålende fornøyd

Ansettelsesutvalget har bestått av de tre ordførerne i de tre kommunene som skal skape nye Drammen kommune. I tillegg har det vært med to representanter for de ansatte i prosessen med å rekruttere prosjektrådmannen. Alle de tre ordførerne gir uttrykk for at de er svært godt fornøyde med valget av Elisabeth Enger som prosjektrådmann for den nye kommunen.

OrdførerneBILDE: De tre ordførerne, Tore Opdal Hansen, Andreas Muri og Bent Inge Bye, er meget godt fornøyde med ansettelsen av Elisabeth Enger. - Hun har de kvalifikasjonene og egenskapene vi var ute etter, sier Bent Inge Bye.

Nedre Eiker-ordfører Bent Inge Bye, som leder fellesnemnda for nye Drammen kommune, sier at det har vært viktig få inn en person som har bunnsolid erfaring med kommunal drift og at de nå har funnet en med rådmannserfaring fra både en liten, en mellomstor og en stor kommune. I tillegg er det viktig at prosjektrådmannen har et stort nettverk, har ledet store organisasjoner og gjerne har erfaring med omstilling og fornyelse.

- Vi er strålende fornøyde med at Elisabeth Enger meldte sin interesse for stillingen. Hun har de kvalifikasjonene og egenskapene vi var ute etter, sier Bent Inge Bye.

Da stillingen som prosjektrådmann for nye Drammen kommune ble lyst ut, var listen over kvalifikasjoner som kreves, både veldig lang og svært variert. Bent Inge Bye erkjenner at kandidater som innfrir alle kravene som ble satt, ikke vokser på trær. Nettopp derfor er han ekstra fornøyd med å ha funnet kandidaten som har alle kvalifikasjonene de lette etter.

- Vi var på jakt etter en som har solid erfaring. Vedkommende skal bygge opp en organisasjon, samtidig som vi har tre organisasjoner som skal driftes parallelt fram til 2020. Dette må prosjektrådmannen ha respekt for, sier han.

Opptatt av god kommunikasjon

Bent Inge Bye ser svært positivt på at Elisabeth Enger kjenner godt til distriktet og de tre kommunene som skal bygge nye Drammen kommune. Dessuten trekker han fram hennes erfaring med omstillingsarbeid. Bye er også glad for at Enger har gitt klart uttrykk for at hun er opptatt av god kommunikasjon med både ansatte, politikere og innbyggere.

- Vi trenger en rådmann som er åpen overfor både ansatte, politikere og innbyggere. Vi går inn i en spennende prosess hvor mange stiller spørsmål rundt morgendagen. Da er det helt avgjørende at vi har en toppleder som er opptatt av kommunikasjonen. Betydningen av god kommunikasjon har hun også selv understreket i samtalene med oss, sier Bent Inge Bye.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, er helt sikker på at den nye kommunen får den beste administrative topplederen den kunne håpe på.

- Dette er den første ansettelsen i nye Drammen kommune, en organisasjon med rundt 6.500 ansatte. Vi har fått på plass en toppleder med de beste forutsetninger for å lykkes med denne svært krevende oppgaven, sier Opdal Hansen.

- Enger forstår oppgaven

Svelvik-ordfører Andreas Muri trekker spesielt fram Elisabeth Engers erfaring som rådmann i tre kommuner som ligner ganske mye på de tre kommunene som skal etablere nye Drammen kommune.

- Elisabeth Enger er en som virkelig forstår oppgaven hun skal ta fatt på. Hun skjønner at vi skal lage en helt ny kommune. Vi har tre flotte kommuner som skal legges ned, og en ny skal oppstå. Det har hun veldig god forståelse for. En så stor oppgave krever en god leder, og vi mener Elisabeth Enger har de lederegenskapene som trengs for å lykkes i det viktige arbeidet hun skal ta fatt på, sier Muri.

Også de tillitsvalgte som har vært med i ansettelsesprosessen, Kristin Høibakk fra Utdanningsforbundet i Nedre Eiker kommune og Heidi Gravdahl Reek fra Fagforbundet i Svelvik kommune, er godt fornøyde med valget av Enger.

De beskriver den nye rådmannen som kunnskapsrik og med svært mye relevant erfaring fra offentlig virksomhet, så de tillitsvalgte føler seg også sikre på at den rette kandidaten er funnet for den krevende oppgaven det er å bygge en helt ny kommune.

De tillitsvalgte er helt enig med den nye prosjektrådmannen i at det blir en veldig spennende, men også krevende tid fremover. Gjennom ansettelsesprosessen merket de seg særlig at Elisabeth Enger selv var veldig opptatt av å være en synlig leder.

- Dét er viktig for å lykkes i arbeidet med å danne en ny kommune sammen. Hun var i ansettelsesprosessen reflektert og tydelig, og vi gleder oss til å samarbeide med henne fremover, sier Kristin Høibakk og Heidi Gravdahl Reek.

Elisabeth Enger har sin første dag som prosjektrådmann i nye Drammen kommune 2. januar 2018.