Forfallsdato på regningen for siste termin blir på grunn av kommunesammenslåingen 15. desember.

Overgangen til ny storkommune gjør at alle de tre kommunene må sende ut faktura til innbyggerne for forbruk i 2019 nettopp i 2019. Fakturaen sendes ut i november, med betalingsfrist 15. desember.

Forbruket stipuleres

Tidligere år har den siste vannmåleravlesningen i året hatt svarfrist 22. desember, og den tilhørende fakturaen betalingsfrist 25. februar. På grunn av kommunesammenslåingen vil forbruket for de fire siste månedene bli beregnet ved stipulering basert på tidligere forbruk. Eventuelle avvik mellom reelt og stipulert forbruk vil bli rettet i påfølgende termin.

Svarfristen for forrige avlesning i år var 22. august.

Kommunen har tidligere sendt ut informasjon om endringen.