Forfallsdato på fakturaen for siste termin blir på grunn av kommunesammenslåingen 15. desember og ikke 25. februar som ellers.

Overgangen til ny storkommune og sammenslåing av databaser gjør at man er nødt til å ta oppgjøret for 2019 dette året.

Kommunene har hatt ulik praksis når det gjelder fakturering. Nedre Eiker har fakturert tre ganger i året, mens Drammen har fakturert to ganger. Det er nå bestemt at det er mest hensiktsmessig å fakturere tre ganger i året.

Tidligere har siste årlige vannmåleravlesning hatt svarfrist 22. desember, men på grunn av kommunesammenslåingen vil forbruket for de fire siste månedene bli beregnet ved stipulering basert på tidligere forbruk. I sum blir ikke dette dyrere for innbyggerne.

Kommunen har tidligere sendt ut infoskriv om endringen.