Kommunens ergo-/fysiotjeneste inviterer til et 10 ukers kurs med balanse- og styrketrening for personer med begynnende falltendens.

Fallforebyggende trening

Deltakerne testes før og etter kurset for å se effekt av treningen. Treningen består av øvelser rundt og i en gangbane, på balansepute og steppkasse, med og uten vektvester (for ekstra tyngde). Instruktørene oppfordrer til minst mulig eller ingen bruk av støtte for å få mest mulig balansetrening.

For å være med på treningen bør du kunne trene i 45 minutter med få pauser, og klare å stå noe uten støtte.

Kurset starter etter påske. Ta kontakt med fysioterapeutene Jannicke Kihle (tlf. 476 44 697) eller Emilie Rask Michelsen (tlf. 409 15 532). Sammen med deg gjør de en vurdering om kurset er det rette tilbudet for deg.