I disse dager kommer trekkfuglene fra sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i dette området gjør at det er risiko for at fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

Grågås

Meld fra til Mattilsynet

Østlandet, Oslofjord-området, Rogaland og Nord-Trøndelag er sannsynlige landingsplasser for disse trekkfuglene: andefugler (ender, gjess og svaner), måker, vadere, rovfugler og åtselsfugler (for eksempel kråker) er mest utsatt for smitte.

Mattilsynet ønsker å ta prøver av døde fugler av nevnte arter, dersom de ikke har synlige skader. Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 og be om avdeling Søndre Buskerud når du finner slike fugler.

Fugleinfluensa ikke farlig for mennesker

Typen av fugleinfluensa, som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Men er dødelig for både ville og tamme fugler. Det er iverksatt en rekke tiltak for å hindre utbrudd av fugleinfluensa i Norge: blant annet er det fastsatt "portforbudforskrift", som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak. Det er viktig at dette smitteforebyggende tiltaket følges.

Les mer om innsamling av fugler hos Veterinærinstituttet