I en tid fremover skal det foregå en stor rehabilitering av hovedvannledningen fra Solbergveien og frem til Olleveien. Dette kan føre til at abonnenter får noe misfarget vann.

Rehabilitering gjør det nødvendig å stenge en av hovedledningene for vannet, noe som medfører at vannet må gå i mindre ledninger frem til abonnentene. Vannstrømmen blir da snudd og det kan forekomme noe misfarget vann hos abonnentene i store deler av Solbergelva.

Hvis du blir berørt av misfarget vann bør du åpne en kran så nær vannmåleren som mulig, og la vannet renne til det er klart igjen (bruk kun kaldt vann). Vannet er ikke farlig å drikke.

Arbeidene starter onsdag 5. september. Alle berørte husstander har blitt varslet via SMS. Det blir sendt ut nytt varsel når alt blir satt tilbake til normal drift igjen. Ingen skal miste vannet.

Hjelp oss å forbedre vår database for slike viktige meldinger ved å sjekke om du ligger inne med riktige opplysninger.