Prosjektrådmann Elisabeth Enger har ansatt fem kommunaldirektører til sin ledergruppe for nye Drammen kommune. De tre gjenstående direktørstillingene vil nå bli utlyst eksternt.

De som nå er ansatt er:

  • Siri M. Skøien som direktør for folkehelse og miljø. Skøien er i dag kommunalsjef for tekniske tjenester i Nedre Eiker kommune.
  • Hege T. Rokke som direktør for omsorg. Rokke er i dag kommunalsjef for helse og velferd i Nedre Eiker kommune.
  • Karen Tone Børsum som direktør for utdanning. Børsum er i dag kommunalsjef for oppvekst og utdanningstjenester i Svelvik kommune.
  • Trond Julin som direktør for styring og eierskap. Julin er i dag fungerende rådmann i Drammen kommune.
  • Kirsti Aas Olsen som direktør for administrasjon og administrativ effektivisering. Aas Olsen er i dag HR- og utviklingsdirektør i Drammen kommune.

BILDE: Siri M. Skøien (f.v.), Karen Tone Børsum, Trond Julin, Elisabeth Enger, Hege T. Rokke og Kirsti Aas Olsen.

- Jeg er svært glad for å ha fått med meg disse fem på laget. De representerer kunnskap og erfaring som blir svært viktig i det videre arbeidet med å bygge den nye kommunen, sier Elisabeth Enger.

Prosjektrådmannen legger til grunn at direktørene raskt går inn i prosjektteamet på heltid og bidrar inn i arbeidet med etableringen av nye Drammen kommune.

Unntaket er Trond Julin som vil fortsette i sin nåværende stilling som fungerende rådmann i Drammen ut 2019, samtidig som han vil delta med en del av sin tid i det nye lederteamet.

Tre gjenstående lyses ut

De tre gjenstående direktørstillingene i nye Drammens ledergruppe, Utvikling og digitalisering, By- og stedsutvikling, kultur og Arbeid og inkludering, vil nå bli utlyst eksternt. Prosjektrådmannen jobber for at hele ledergruppen skal være klar i løpet av oktober i år.

Følg arbeidet

For mer informasjon om kommunereformen og arbeidet fram mot etableringen av nye Drammen kommune 01.01.2020: