Fra mandag 9. september og tre uker fremover vil det pågå fjellsikringarbeider nederst i Nordlysveien i Krokstadelva, nord for Merkurfeltet. Det vil i perioder være manuell trafikkregulering forbi anleggsområdet.

Trafikkreguleringen vil naturlig nok kunne skape noen trafikkforsinkelser. Beregn derfor litt ekstra tid ved kjøring forbi området.

Arbeidene utføres av Eide Maskin AS og Gjerden Fjellsikring AS på vegne av Nedre Eiker kommune. Eventuelle spørsmål og henvendelser vedrørende arbeidene kan rettes til Gjerden Fjellsikring ved anleggsleder Gyrd Aksel Thoresen på mobil tlf. 922 93 869.

Kommunen beklager eventuelle ulemper dette arbeidet kan medføre i forhold til trafikkavviklingen.

BILDE: Overingeniør Svein Magne Krøvel-Velle (t.v.) og driftsansvarlig for vei Lasse Jacobsen inspiserer deler av fjellskrenten som skal sikres.