Kurset vil gå ukentlig og over to kvelder fra kl. 18-20.30. Det er gratis og foregår i små grupper på Familiehuset.

Mandagskveldene vil fokus være på fødsel, og tirsdager på barseltid, foreldreforberedelse, amming og den nyfødtes behov og ressurser.

Ring helsestasjonen 32 23 27 60 for påmelding eller si ifra til din jordmor under konsultasjon.