Oppdatert 22. mai: NVE anser nå at flomfaren i Drammenselva er over.

Drammenselva 9. mai 2018BILDE: Slik var situasjonen langs Drammenselva da flommen var i ferd med å tilta.

Målinger for Drammenselva foretatt tirsdag kl. 12.00 viser at elva er ca. 1,10 meter høyere enn normalt. Vannet har nå trukket seg tilbake fra gangveien langs E134.

Flomsikring

Ut fra de opprinnelige prognosene har teknisk etat foretatt flomsikring av elva med voller og flomvern ved Gulden, Hatten barnehage, Drammensveien 73 (Milebekken, se bilde under) og Sandstranda.

Flomsikring MilebekkenBILDE: Flomsikring av Milebekken startet fredag morgen.

Se på kartet hvordan din egen eiendom blir berørt av flom

Kommunen har utarbeidet digitale kart som med stor nøyaktighet viser hvilke områder og hus som vil bli berørt av oversvømmelser ved en flom. Kartet er alltid oppdatert med siste flomprognose. I en flomsituasjon bør du derfor følge med på kartet daglig hvis du bor i et flomutsatt område.

Du kan selv gå inn på det webbaserte kartet for å se hva prognosen betyr for området der du bor.

Gå til varsom.no for oppdatert flom- og jordskredvarsel