Elevene i 10. klasse sier de trives bedre på skolen enn det ungdommene i snitt ellers i landet gjør. På den annen side er frafallet i videregående skole fortsatt høyere enn i landet som helhet. Det viser den nye folkehelseprofilen for Nedre Eiker.

Folkehelseinstituttet leverer årlige folkehelseprofiler med utvalgte folkehelseindikatorer. Trygghet og trivsel i oppveksten er tema for folkehelseprofilen 2019. Hensikten er å gjøre det enklere for kommunene å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker den.

Folkehelseprofilen for Nedre Eiker viser en del positiv utvikling. Det er blant annet gledelig at andelen kvinner som røyker har falt fra 27 % til 6 % i løpet av de siste 17 årene samt at flere fullfører videregående skole enn før. Samtidig er det urovekkende at det er økt grad av psykiske symptomer og lidelser blant aldersgruppen 15-29 år og at det har blitt flere mottakere av stønad til livsopphold i aldersgruppen 20-29 år.

Her finner du folkehelseprofilen for Nedre Eiker kommune 2019.