Tirsdag var en rekke beredskapsaktører, som politi, Heimevernet, brannvesenet og Glitre Energi kraftproduksjon samlet på rådhuset i Mjøndalen. Målet var å utveksle informasjon for å være best mulig rustet til å håndtere en mulig storflom denne våren.

Fra flomforberedelsesmøtet 17. april.BILDE: Arnfinn Brede (turkis genser), avdelingsleder hos Glitre Energi Produksjon, informerte beredskapsaktørene blant annet om hvordan snøsmeltingen i fjellet påvirker Drammensvassdraget.

NVE har varslet at det er mer enn 50 % sjanse for at Nedre Eiker blir rammet av en storflom denne våren. Skulle det skje vil Drammenselva gå over sine bredder og legge en del av de lavereliggende områdene i kommunen under vann. Det vil føre til store samfunnsmessige utfordringer. Veier vil bli stengt, en del innbyggere må evakueres fra hjemmene sine og mange av kommunens egne virksomheter, som skoler og barnehager, vil måtte stenge.

Oppdaterte beredskapsplaner og kart

Kommunen tar derfor alle forhåndsregler for å være best mulig forberedt på en flom. Kommunens eget beredskapsapparat har oppdatert sine egne planer og gjort seg klare til å håndtere en flomsituasjon.

Ved en storflom vil kommunen være svært avhengig av øvrige beredskapsaktører i samfunnet. Derfor var politi, brannvesen, Glitre Energi kraftproduksjon, Heimevernet, Røde Kors, Fylkesmannen og beredskapsansvarlige i Drammen samlet til informasjonsutveksling tirsdag. Her fikk alle først en gjennomgang av kommunens nettbaserte kartløsning, som med stor nøyaktighet viser hvilke områder som vil bli oversvømt ved ulike vann-nivåer i elva. Dette kartet vil være et svært viktig hjelpemiddel ved planlegging av blant annet hvilke områder som må evakueres.

Videre var det en gjennomgang av hva de enkelte aktørene kan bidra med i en flomsituasjon. Her vil lokale entreprenører spille en viktig rolle, i form av å stille med gravemaskiner, lastebiler og mannskap. Teknisk etat i kommunen har en god del ressurser selv til å bygge flomvern og holde stikkrenner og sluk åpne, men skulle det bli storflom trengs det langt flere ressurser. Da er det betryggende å vite at lokale entreprenører er klare til å stille opp for samfunnet.

Her finner du kartet

Her finner du en åpen versjon av kommunens flomkart. Kartet viser den til en hver tid mest sannsynlige flommen. I kartet kan du klikke på Kartlagsliste/Mjøndalen bru/Flomhøyder for å se eller endre flomhøyden. Kartet fungerer både på pc/Mac og håndholdte enheter.

Kartet inneholder for øvrig mindre informasjon enn det beredskapsaktørene har tilgang til via en innlogging-løsning.

Fra flomforberedelsesmøtet 17. april.BILDE: Kart, både i digitalt format og papirformat, som viser hvordan en flomsituasjon vil bli, vil være et sentralt verktøy for å koordinere beredskapsinnsatsen ved en storflom. Her er representanter fra Heimevernet og politiet i prat med henholdsvis beredskapskoordinator Lars Wallumrød (til venstre) og geodataingeniør Rune Bratlie.