Vannledningen på strekningen fra Travbanen til Solberg spinneri skal renoveres. Det blir derfor noe graving i området fra midten av oktober til mars neste år.

Kart som viser vannledningen

Den såkalte Solbergledningen ble bygget i 1942 som hovedvannforsyning til Drammen fra Solbergvassdraget. Etter at Glitrevannverket ble bygget har ledningen vært hovedforsyningen fra Glitre til Nedre Eiker.

Tiden har tæret på ledningen så nå skal den fornyes ved at det trekkes et nytt rør inne i ledningen. Med denne metoden vil det kun bli nødvendig å grave innføringsgroper 5-6 steder langs traseen. I tillegg kan det bli nødvendig å grave der det er hindringer som gjør at det ikke går å innføre nytt rør. Entreprenøren som har oppdraget, Steg Entreprenør AS, vil ha dialog direkte med de berørte grunneierne.

Tidsramme

Renoveringsarbeidet skal foregå fra midten av oktober og til mars 2018. Etter dette vil det foregå arbeid for å gjøre de oppgravde områdene pene igjen.

Kontaktpersoner

  • Steg Entreprenør AS v/Knut Skorta tlf. 979 98 951 eller Nils Skretteberg tlf. 97 9 98 960
  • Nedre Eiker kommune v/Runar Sundal tlf. 948 33 667 eller Terje Larsson tlf. 901 87 276
  • Glitrevannverket IKS v/Dag Runar Hansen tlf. 901 84 250