Nedre Eiker kommune har fokus på tidlig innsats for å forebygge at utfordringer noen barn har, utvikler seg til mer alvorlige atferdsvansker. Nå styrkes rådgivningstilbudet til foreldre med syv såkalte tibir-rådgivere.

Tibir er forkortelse for "Tidlig innsats for barn i risiko" og er benevnelsen på et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn. Programmet er utviklet av Atferdssenteret og gjør blant annet ansatte i barnehagen i stand til å se hvilke barn som for eksempel har utfordringer med relasjoner til andre. Målet med å tilby foreldre dette lavterskeltilbudet er å forebygge at utfordringene utvikler seg til mer alvorlige atferdsvansker. Rådgivningen tilbys foreldre med barn mellom 3 og 12 år.

Kommunen har hatt dette rådgivningstilbudet til foreldre i om lag tre år. Tilbudet forsterkes nå med syv nye tibir-foreldrerådgivere. Fem av dem jobber i fire forskjellige barnehager og vil først og fremst tilby rådgivning til foreldre i egen barnehage. De to øvrige rådgiverne jobber i PPT-fagteam.

Hjelp til å gjenopprette en positiv relasjon

Foreldrerådgiverne fokuserer på hvordan man er som forelder i dagligdagse situasjoner. Foreldre får øve på gitte situasjoner som kan oppstå når man står ovenfor et barn som ikke vil samarbeide. For eksempel når du skal få barnet til å legge fra seg dataspillet, eller å sitte i ro ved matbordet. Sammen kan rådgiver og foreldre jobbe med husregler og hvordan foreldre og barn kan forhandle og inngå kompromisser i familien.

I samtalene er det fokus på rutiner og struktur for å få en enklere hverdag. Målet er at foreldre og barn gjenoppretter en positiv relasjon.

Ta kontakt med barnehagen, skolen eller Familiesenteret dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet.