Nedre Eiker kommune har engasjert selskapet Safe Control Infra for å fotografere det kommunale veinettet og og gang- og sykkelveier. Bildene skal brukes til å forvalte veinettet.

Safe Control Infra har egen registreringsbil som tar 360° panoramabilder hver femte meter på veien. Samtidig registreres GPS-posisjon med høyde og en rekke andre posisjoneringsdata.

Bildene må tas når det er bart, oppholdsvær og dagslys.

Fotograferingen vil skje i nærmeste fremtid, med en lignende bil som vist på bildet.

Bilen som benyttes