Fra juni tar kommunen i bruk digital postkasse (Digipost og e-Boks) for å sende ut fakturaer til de som ikke har eFaktura/AvtaleGiro eller EHF*.

Innbyggere som ønsker å motta fakturaer til en digital postkasse må opprette dette selv. Informasjon om hvordan du gjør dette finnes på Norge.no.

Vi oppfordrer samtidig alle som har digital postkasse om å sørge for at de får varsel når de mottar post i Digipost og e-Boks. Dette gjøres under innstillinger inne i de digitale postkassene.

Innbyggere som ikke har digital postkasse (Digipost og e-Boks) vil fortsatt få regningen i posten. Regningen kan imidlertid ikke lenger benyttes som brevgiro. Vi oppfordrer derfor alle som benytter brevgiro til å opprette avtalegiro. Da vil du unngå kommunens fakturagebyr på kr 75 samt bankgebyret.

Les mer om digital post fra kommunen

*EHF betyr Elektronisk Handelsformat og er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

Illustrasjonsbilde
Ved å få fakturaen tilsendt via Digipost eller eBoks i stedet for i posten har du tilgang til fakturaen uansett hvor du er. Det er også mer miljøvennlig og kostnadsbesparende.