Frisklivssentralen Aktiv Eiker som felles sentral for Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune legges ned ved nyttår 2017. Kommunene vil fra januar 2018 tilby frisklivstilbud til befolkningen hver for seg.

For tilbud til barn og unge, ta kontakt med Familiesenteret i Nedre Eiker på telefon 416 84 079. For tilbud til voksne i Nedre Eiker, ta kontakt på telefon
915 76 214 (fra 8. januar). Du kan også ta kontakt med innbyggerkontakten på telefon 32 23 25 00.