Ingrid Løken skal koordinere aktiviteter i samarbeid med frivillige for brukergruppene innen de to virksomhetene Samordnede tjenester for hjemmeboende og Institusjonstjenesten.

Ingrid Løken. Foto: Emil Løken– Løken skal også rekruttere, følge opp og ivareta frivillige samt være frivilliges kontaktperson. Dette er en satsing vi gjør for at vi skal få etablert et enda bredere aktivitetstilbud til våre brukergrupper, forteller virksomhetsleder Maria Schefte.

Frivilligkoordinatoren er ansatt i halv stilling hvor hun primært er tilgjengelig tirsdager, onsdager og torsdager kl. 9.00–15.00. Løken vil imidlertid ha en fleksibel arbeidstid som står i stil med behovet for hennes nærvær for eksempel ved aktiviteter på kveldstid.

Ingrid Løken kan nås på:

E-post:

Telefon: 476 74 360