Fylkesmannen i Buskerud la i dag frem sin tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Buskerud. Hun anbefaler at det etableres en ny storkommune med Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik.

Fylkesmannen har lagt vekt på at Drammen og kommunene rundt har fysisk sett vokst sammen og er samme bo- og arbeidsmarkedsregion. I regionen er det generelt betydelig vekst i befolkning og næring med de konsekvenser det har for utvikling av tilhørende institusjoner og kommunikasjoner. En annen konsekvens av at kommunene har vokst inn i hverandre er at samfunnsutvikling i en kommune i større eller mindre grad påvirker de andre kommunene, uten at disse innbyggerne kan påvirke utviklingen gjennom stemmeseddelen.

Fylkesmannen vektlegger også at det er i ferd med å etableres sterkere kommuner rundt Drammensregionen både i øst og i sør. Fylkesmannen mener derfor at det er helt nødvendig å skape en sterkere kommune rundt Drammen.

Om Nedre Eiker vurderer Fylkesmannen det slik at kommunens økonomiske situasjon er krevende og lite robust for å kunne legge til rette for gode og likeverdige tjenester. Selv om Nedre Eiker har en befolkning på om lag 25 000 innbyggere, vil kommunen ikke være økonomisk robust til å stå alene over tid, i følge Fylkesmannen.

Her kan du lese Fylkesmannen i Buskerud sin tilrådning (PDF)

Les om arbeidet med kommunereformen i Nedre Eiker