Fylkesmannen har nå sendt sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ikke uventet støtter Fylkesmannen vedtaket som ble gjort i kommunestyret 14. desember.

Fylkesmannen ser det som en styrke for Nedre Eiker å bli del av et større fellesskap. I brevet vises det til tilrådningen fra 27. september 2016 der Fylkesmannen anbefaler at det dannes en ny kommune av Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik.

Videre anser Fylkesmannen at en sammenslåing av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik tilfredsstiller de fire målene ved kommunereformen som er:

  1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  2. Helthetlig og samordnet samfunnsutvikling
  3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  4. Styrket lokaldemokrati

Her kan du lese brevet fra Fylkesmannen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Her kan du lese mer om arbeidet med kommunereformen i Nedre Eiker