Innsparingstiltak har gjort at gresset på en del lekeplasser og balløkker ikke har blitt klippet de to siste årene. I sitt siste møte før sommeren vedtok formannskapet at gresset skal klippes denne sommeren.

Formannskapet vedtok at gressklipping skal gjenopptas på alle kommunale plasser der naboer ikke har overtatt klippingen. Arbeidet vil komme i gang så snart kommunen har fått leid inn anleggsgartnere, trolig i løpet av neste uke. Det vil imidlertid ta litt tid før man får klippet alle steder, siden gresset er høyt der det ikke er foretatt grøntvedlikehold de siste årene.

BILDE: Lekeplassen i Dueveien i Solbergelva er en av plassene der gresset har blitt klippet de siste årene. Etter vedtaket i formannskapet forrige uke blir også de øvrige kommunale lekeplassene og balløkkene klippet i sommer.