Onsdag var det kranselag for bygget som skal huse Aktiviteten. Både brukere og ansatte var invitert, og de var storfornøyd med det de fikk se.


BILDE: Morten Guldbrandsen fra kommunens eiendomsavdeling (fra venstre), Christoffer Lysvik, avdelingsleder Gro Anita Hvamstad Isachsen, Lene Kjeksrud, Henriette Haug og prosjektleder Cecilie Søvik fra Rambøll, foran nybygget som skal romme Aktiviteten.

Aktiviteten er et tilbud til innbyggere over 18 år med ulike utfordringer. De holder i dag til i Solberg Spinneri, men må flytte derfra fordi utleier har sagt opp kontrakten. I tillegg har kommunen leid en del plasser hos Eiker Aktivitetssenter på Loesmoen for den samme brukergruppen. Nå blir alle samlet i nybygget som reiser seg ved Killingrud ungdomsskole.Totalt vil inntil 40 brukere få sitt daglige tilholdssted der, i tillegg til ca. 10 ansatte.

Det er kommunens eiendomsavdeling som er byggherre og Rambøll er innleid for å ta seg av prosjektledelsen. Kostandene for prosjektet, som også inkluderer tomtekjøp til et skjermet uteområde, er på ca. 40 millioner kroner.

Nøyaktig dato for innflytting er ikke avklart. Prosjektet blir trolig noe forsinket i forhold til prosjektplanen fordi leverandøren av glassfasaden ble rammet av brann tidligere i år. Bygget er for øvrig energieffektivt og de 875 kvadratmeterne skal varmes opp av en varmepumpe som henter varmen fra brønner 300 meter ned i bakken.

Det er OBAS AS entreprenør som utfører arbeidene for Nedre Eiker kommune.


BILDE: Henriette Haug og Christoffer André Hansen var storfornøyd med hva de fikk se under omvisningen i forbindelse med kranselaget.