Gleden var stor da Godt vann Drammensregionen svært overraskende mottok Norsk Vanns omdømmepris for 2017 på årsmøtet denne uken. Alle som deltar i dette samarbeidet har æren for denne prisen og kan være stolte av arbeidet som ligger bak.

Fra prisutdelingenGodt Vann Drammensregionen er et samarbeid mellom vann- og avløpsavdelingene i Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Sande, Svelvik, Viva IKS (eies av kommunene Lier, Røyken og Hurum) og Glitrevannverket.

Juryen fremhevet særlig det aktive samarbeidet mellom kommuner og interkommunale selskap. Det gjaldt spesielt i arbeidet med å møte kommunens innbyggere og selge budskapet om at rent vann er viktig. Mange har truffet blide vann- og avløpsmedarbeidere på stand på Jentebølgen og Elvefestivalen og fått den fine, lille vannflasken. Eller kanskje sett oransje kumlokk i forbindelse med dokampanjen.

Fra åpningen av dovettkampanjen i 2016.Fra åpningen av dovettkampanjen i 2016.

GVD på standGVD har hatt stand på flere arrangementer i år.

– Godt vann Drammensregionens styrke er synergieffekten av samarbeidet. Sammen når vi ut og er mer synligere enn hver for oss, sier koordinator i Godt vann Drammensregionen Ragnhild Leirset.

– Budskapet vårt er felles: vannbransjen leverer vårt viktigste næringsmiddel og sørger for at avløpet ikke forurenser. Dette er et stort samfunnsansvar som vann- og avløpsavdelingene legger sin stolthet i, men som de fleste kanskje tar som en selvfølge, legger hun til.

Mange aktiviteter både på stand og på nett

Dette er andre gang Norsk Vann deler ut prisen. Juryen begrunnet sitt valg på denne måten:

Vinneren av årets omdømmepris er et aktivt interkommunalt samarbeid mellom kommuner og interkommunale selskap i regionen. Gjennom samarbeidet, og bidrag fra enkeltpersoner, har vinneren hatt mange aktiviteter hvor de har møtt kommunenes innbyggere på torg, vært på besøk i skoler og barnehager og mye mer. De er flinke til å selge budskapet om at rent vann er viktig. De deltar på ulike kampanjer og er aktive på sosiale medier. De har en veldig aktiv Facebook-side og når mange innbyggere bl.a. via denne kanalen. Gjennom sitt engasjement i lokalmiljøet er vinneren en god vannambassadør som bidrar til å heve bransjens gode omdømme.

Prisvinneren er også aktive i Norsk Vanns kommunikasjonsforum hvor de bidrar både med deling av kampanjer, gode tips og avisinnlegg på Facebook-forumet, og de er aktive deltagere i det årlige nettverkstreffet for kommunikasjon og kundeservice.

For sitt flotte arbeide med å styrke vannbransjens omdømme, både i egen region og som viktig bidragsyter på nasjonalt nivå, går omdømmeprisen for 2017 til:
Godt Vann Drammensregionen!

Om Norsk Vann

Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen og arbeider aktivt for å Informere om vannbransjens status og utfordringer, påvirke regelverk og myndighetsutøvelse, forbedre tjenestene gjennom benchmarking og kompetanseutvikling, forbedre utdanningssystemet og øke rekrutteringen. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Les mer på norskvann.no