Alle kvinner født i 1991 og senere får fra 1. november tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

IllustrasjonHPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Nå får uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en to-årsperiode. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Her kan du vaksineres

Oppstart av vaksinasjonsprogrammet i Nedre Eiker kommune er satt til 1. november 2016, men du kan allerede nå avtale time for oppstart av vaksinasjon.

  • Kvinner født 1991–2000, som har fastlege i Nedre Eiker, skal henvende seg til fastlegen for å få vaksine.
  • De som ikke har fastlege i Nedre Eiker, kan henvende seg til helsestasjonen på e-post:
  • Kvinner født etter 2000 kan få vaksinasjon på Helsestasjonen, som også tar seg av barnevaksinasjonsprogrammet. Ta kontakt med helsestasjonen på e-post for å avtale tid.

Kan gi livmorhalskreft

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65–100 dør av sykdommen. Vaksinasjon kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. Les mer på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider

Hvis du har spørsmål om vaksineprogrammet kan du henvende deg til innbyggerkontakten.