Hagatjernveien har vært fysisk stengt mellom Hagatjernveien 195 og Hagatjernveien siden 27. august. Statens vegvesen melder at dårlige grunnforhold fører til at arbeidene tar noe lengre tid enn antatt. Ny åpningsdato er 30. september kl. 12.

Kart som viser hvor veien er stengt

Det er Statens vegvesen som drifter Hagatjernveien (fylkesvei 36). I følge vegvesenet har Hagatjernveien gjennom årene sakte begynt å sige ut mot Hagatjern. Veien må derfor forsterkes. På strekningen blir hele eller deler av veibredden gravd opp og gamle masser blir erstattet med nye steinmasser.

Årsaken til at arbeidet vil ta en uke lenger enn først antatt er at grunnforholdene er så dårlige at det blant annet må bygges en ekstra mur for å holde vege på plass. I tillegg har vegvesenet måttet pigge opp mer fjell under asfalten enn det de hadde forutsett på forhånd.

Den stengte strekningen ligger mellom Sirikjerkeveien og badestranda, sett fra Mjøndalen. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å bevege seg innenfor det avstengte arbeidsområdet.

Siden det ikke er noen lokale omkjøringer på strekningen blir omkjøringen om Drammen og Konnerud. Det er ikke mulig å passere for verken biler, syklister eller fotgjengere.

I anleggsperioden vil noen hytteeiendommer ikke ha tilgang fra Hagatjernveien. Disse har fått informasjon i egne brev fra Statens vegvesen.