Forrige uke var det duket for den årlige og høytidelige markeringen av kommunens jubilanter. 17 ansatte rundet 25 års ansettelse, mens én ansatt rundet 40 års ansettelse.

Kjersti Berg Frydenlund runder i år 40 års ansettelse i kommunen. Her flankert av ordfører Bent Inge Bye og rådmann Truls Hvitstein.

Kommunens 25-årsjubilanter: Foran fra venstre Liv Jenny Bø, Inger Lise Bjerkås, Turid Sundøy, Venche Marie Ringsby, Ellen Orsteen og Anne Kristin Hole Løver. Bak fra venstre ordfører Bent Inge Bye, Aud Hauksson, Elin T P Heggen, Tove Merete Bakke Hære, Ellen Holmquist og Vigdis Bekken. Anne Dorte Sørum, Bente Christoffersen Hassan, Vivian Østheim, Lars Erik Wold Berge, Gro Bugge Gulbrandsen og Anita Johansson hadde ikke anledning til å være til stede.

GaveoverrekkelseUnder markeringen på Portåsen takket ordfører Bent Inge Bye og rådmann Truls Hvitstein alle jubilantene personlig og overrakte en liten oppmerksomhet på vegne av kommunen. Her er det Venche Marie Ringsby blir takket.

Vi gratulerer og takker for innsatsen for kommunen og innbyggerne så langt!