Tidligere denne måneden var det duket for den årlige og høytidelige markeringen av kommunens jubilanter. 19 ansatte rundet 25 års ansettelse, mens to ansatte rundet 40 års ansettelse.

Kommunens jubilanter

Kommunens jubilanter: Foran fra venstre Ingunn Ringnes, Ragna Toril Andersen (40 år), Karin Eli Aronsen Olsen (40 år), Rigmor Karlsen, Hege Røren Aarseth, Marianne Nordem Kretz og Bård Erling Olsen. Bak fra venstre ordfører Bent Inge Bye, Jorun Skansen, Birgit Lyhus, Beth Fr. Sveen, Tom Rune Aass, Lise Skjørberg, Torhild Enderud Jensen og rådmann Truls Hvitstein.

25-årsjubilantene Jon Myrvold, Marit Knutsen, Tor Orsteen, Tove Weum, Turid Follinglo Aasen, Mette Eriksen, Rune Limstrand, Gro Anita Hvamstad Isachsen, samt 40-årsjubilantene Karen E. Kristiansen og Mona Bergfløtt hadde ikke anledning til å være til stede.

Ingunn Rignes blir takket for 25-års innsats.

Under markeringen på Portåsen takket ordfører Bent Inge Bye og rådmann Truls Hvitstein alle jubilantene personlig og overrakte en liten oppmerksomhet på vegne av kommunen. Her er det renholder Ingunn Ringnes som blir takket for 25 års innsats.

Vi gratulerer og takker for innsatsen for kommunen og innbyggerne så langt!