Årsrapport for 2016 for Nedre Eiker kommune finnes nå i digital utgave. I det fyldige heftet finner du det meste om kommunens drift i året som gikk. Årsrapporten er illustrert med historiske bilder fra kommunen, hentet fra Eiker Arkiv.

Last ned årsrapport som PDF

Når det gjelder driften førte et stort fokus på reduksjon av kostnader til at kommunen hadde et mindreforbruk på 14,3 millioner enn beregnet. Kommunen hadde også mer inntekter enn beregnet. Først og fremst var dette ekstraordinære skatteinntekter og utbytte fra KLP – inntekter man ikke kan forvente at gjentar seg de neste årene. Til sammen ga dette et regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) på 42,9 millioner kroner. Kommunen vil med dette resultatet kunne bli meldt ut av ROBEK-registeret.

Ved årsskiftet hadde kommunen imidlertid over 1,5 milliarder i gjeld og store investeringsbehov i form av nytt sykehjem og nye skoler og barnehager.

Dette gikk pengene til

Kakediagram
Samlede driftsutgifter var ca. 1,5 milliarder kroner. Diagrammet viser netto driftsutgifter på KOSTRA-funksjoner i prosent av totale driftsutgifter. Du kan lese mer om KOSTRA hos Statistisk sentralbyrå.