Årsrapport for 2017 for Nedre Eiker kommune finnes nå i digital utgave. I det fyldige heftet finner du det meste om kommunens drift i året som gikk.

Last ned årsrapport som PDF

2017 ble et år der kommunen, som i 2016, klarte å drive i økonomisk balanse, med et lite overskudd på rammeområdene. Tjenesteområdene har god økonomisk styring og kontroll på utgiftssiden. Selv med stram økonomi klarer kommunen å levere gode tjenester til innbyggerne.

I tillegg bidro ekstraordinære skatteinntekter til at netto driftsresultat ble på 70 millioner kroner. Dette medfører at kommunen vil dekke inn tidligere års akkumulerte underskudd og bli meldt ut av ROBEK-registeret. I tillegg vil kommunen kunne sette av til disposisjonsfond. Kommunen vil med dette ha et disposisjonsfond på 68 millioner kroner, noe som nærmer seg det som anbefales for å kunne takle fremtidige svingninger i utgifter og inntekter.

Det er imidlertid svært viktig å være klar over skatteinngangen i de to siste årene i hele landet av spesielle årsaker har vært høy. Denne ekstra inntekten kan ikke påberegnes i årene fremover. Rammebetingelsene ellers er ikke blitt bedre og kommunen vil fortsatt stå overfor mange utfordringer.

Dette gikk pengene til

Kakediagram over kostratall 2017
Samlede driftsutgifter var ca. 1,6 milliarder kroner. Diagrammet viser netto driftsutgifter på KOSTRA-funksjoner i prosent av totale driftsutgifter. Du kan lese mer om KOSTRA hos Statistisk sentralbyrå.