Adjunkt Hilde Kristine Høivik fikk forrige uke Nedre Eiker kommunes arbeidsmiljøpris for 2017. Hun var nominert av kollegaer ved Eknes ungdomsskole blant annet for sitt årelange engasjement i skolens utviklingsarbeid.

PrisvinnerenBILDE: Hilde Kristine Høivik (t.h.) sammen med prisutdeler Siri Sørensen, kommunalsjef Oppvekst og kultur.

I en fyldig nominasjon skriver kollegaene at Hilde på ukentlige fellesmøter fronter et positivt menneskesyn, og utfordrer stadig kollegiet til å tørre å tenke nytt om skole og lærerrollen. Dette gjør hun med åpenhet, nysgjerrighet og en lyttende innstilling som inviterer til ulike synspunkter i et mangfoldig kollegium.

De skriver videre at Hilde har fokus på å fremkalle «godfølelsen», både hos lærere og elever. Gjennom diverse øvelser bevisstgjør hun den enkelte på sine egne og andres styrker. Metodene er selvransakende og gjør alle bedre kjent med hverandre. Det fører til økt trygghet, og bidrar til økt bevissthet rundt egen rolle på et lærerteam. Disse verktøyene er svært overførbare til arbeid med sosiale ferdigheter blant elevene våre.

– Som personale er vi takknemlige for at vi har en kollega som retter søkelyset mot utvikling av personlige egenskaper og egen identitet. Hun er en verdifull forkjemper for å utvikle hele mennesket. Med varm energi inspirerer Hilde Eknes-lærerne til positivitet, nytenkning, inkludering og er en fremtredende bidragsyter til et godt arbeidsmiljø for både ansatte og elever, skriver kollegaene.