Det har kommet mye snø i helgen og alle kommunens brøytemannskaper er ute, dag og natt. Som innbygger kan du bidra til at de kan jobbe mest mulig effektivt.

Kraftig snøvær kan lamme trafikk og dermed hindre viktige samfunnsfunksjoner. Det er derfor av stor viktighet at brøytemannskapene får gjort jobben sin uten unødvendige hindringer.

  • Parkerte biler i boligveier kan være til hinder for brøytemannskapene. Pass på å flytte bilen eller parker til så lite til hinder som mulig både før, under og etter brøyting. Parker med førersiden ut slik at du kan komme tett inntil brøytekanten.

Vær også oppmerksom på at:

  • Brøytemannskapene har anledning til å legge snøen inn på privat eiendom og avkjørsler. Det er du selv som må fjerne denne.
  • Snø du skuffer fra egen grunn ikke kan legges på offentlig vei eller fortau.

Henvendelser vedrørende brøyting rettes til innbyggerkontakten på telefon 32 23 25 00, eller via kommunens Facebook-side: https://www.facebook.com/nedreeikerkommune/