Lek i barnehagen

Søknad om barnehageplass

Kommunen har samordnet opptak for kommunale og private barnehager, med søknadsfrist 1. mars. Det skal ikke søkes for barn som allerede har plass.

Ytterligere informasjon kan fås i den enkelte barnehage.

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Barn som fyller ett år senest utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn født i september skal ha tilbud fra september, barn født i oktober skal ha tilbud fra oktober og barn født i november skal ha tilbud fra november. Det forutsettes imidlertid at det er søkt om plass innen søknadsfristen til hovedopptaket.

Søknad om plass i SFO

Søknadsfristen er 1. mars for de som ønsker plass i SFO fra august.

Det skal ikke søkes for barn som allerede har plass eller de som har søkt i forbindelse med innmelding til 1. klasse.