Utstillingen "Hvis klær kunne fortelle" kommer til Nedre Eiker fra 9. til 20. oktober. Utstillingen er en dokumentasjon av vold og overgrep mot barn. Den presenteres gjennom klær og gjenstander som har tilhørt små barn utsatt for vold og overgrep.

Tresko

Utstillingen er produsert av nettverket reddesmå.no og har vært vist mange steder i Norge. Frem til nå nesten 100 000 personer sett utstillingen.

Nedre Eiker kommune ønsker gjennom utstillingen å bidra til at elevene blir kjent med utsatte barns situasjon, får informasjon om voldens konsekvenser og øker elevenes medfølelse med redde barn.

En del av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner

I Nedre Eiker vises utstillingen som ledd i "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner". Med grunnlag i handlingsplanen har kommunens og politiets "Guide mot vold i nære relasjoner" blitt presentert for og diskutert med 1 000 ansatte i Nedre Eiker, på alle skoler, barnehager, forebyggende enhet (familiehuset og PP-tjenesten), barnevern og kultur og fritid i løpet av 2017. Denne informasjonen til alle ansatte som arbeider med barn og unge og deres familier i Nedre Eiker, er trinn 1 i styrkingen av kompetansen og rutinene på dette området.

Utstillingen bidrar med en annen dimensjon i styrkingen av kompetansen. Hensikten med utstillingen er å fortelle historier om hvordan det kan være å være barn utsatt for barnemishandling. Når vi nå skal beskrive den kunnskapen som finnes om dette samfunnsproblemet, kan sparkebuksene, de små treskoene og hettegenseren hjelpe oss til å se at det er levende mennesker bak statistikkene.

Utstillingen er spesielt tilrettelagt for barn og ungdom i skolene. 7. trinn på barneskolene og 9. trinn på ungdomsskolene, tilsammen 24 klasser, er invitert til å se utstillingen. Hver klasse har med sin lærer/kontaktlærer. I tillegg vil andre ansatte fra kommunen, organisere elevgruppene og være tilgjengelige for spørsmål underveis og etter utstillingen. Disse har fått opplæring i forkant, og består av sosialfaglig ansatte og helsesøstre.

Åpent for publikum

Utstillingen, som holdes på samfunnshuset, er åpen for publikum tre kvelder:

  • Mandag 9. oktober kl. 18 (utstillingsåpning)
  • Torsdag 12. oktober kl. 17-19
  • Tirsdag 17. oktober kl. 17-19

Det er gratis inngang.