Mandag 18. mars bekreftet Folkehelseinstituttet at det er påvist et tilfelle av meslinger i Oslo. Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til. På grunn av vår nærhet til Oslo, er det mulig at det også kan komme tilfeller i vår kommune.

Meslinger
Illustrasjonsfoto: FHI og CDC 

Mistenker man meslinger, anbefaler kommuneoverlegen folk å kontakte lege/helsetjenesten per telefon, og ikke møte opp på legevakt eller legekontor før mistanke om meslinger er avkreftet.

Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som ikke er vaksinert eller har hatt meslinger, bør være oppmerksomme på symptomer. Inkubasjonstid er inntil 14 dager. 

Det er nå avgjort at det holder med 1 dose MMR vaksine, slik de som er født før 1983 har fått. Det er kun uvaksinerte som trenger vaksine.

Symptomer på meslinger

Symptomene starter med feber og forkjølelseslignende plager som varer i 3–4 dager. En kan også få hvite flekker i munnen.

Etter de første dagene blir en gjerne litt bedre, før en på ny får feber og det typiske hudutslettet viser seg. Det starter vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen. Uvaksinerte små barn er spesielt utsatt for meslinger og komplikasjoner. (Kilde: FHI)

Mer informasjon og fakta om meslinger finnes på Folkehelseinstituttets nettsider