Ønsker du å vite mer om dette, er du velkommen til informasjonskveld tirsdag 30. oktober kl. 18.00 i Kommunestyresalen, Nedre Eiker rådhus eller tirsdag 6. november kl. 18.00 Festsalen, Eikertun Helsehus.

Sissel Eriksen og Trine Lise Mørk

Fremtidens tjenester vil ha et større fokus på forebygging og egenmestring, slik at de med store behov for pleie får tilstrekkelig hjelp.

Ved hjelp av tilrettelegging av bolig, hjelpemidler og teknologi kan de med noe nedsatt funksjonsevne oppleve trygghet, mestring og selvstendig uten å være avhengig av andre.

"Velferdsteknologi handler ikke om teknologi ... men om mennesker" (N.P. Nissen)

Program:
Kl 18.00: Kaffe og kringle
Kl 18.10: Velkommen ved prosjektledere
Kl 18.15: Demenskoordinatoren orienterer om sitt arbeid
Kl 18.30: Mestringsteamet orienter om sitt arbeid
Kl 18.45: Tilskuddsordninger
Kl 19.00: Erfaringer ved bruk av velferdsteknologi

Det vil være stands i lokalet med hjelpemidler og teknologi som f.eks. elektroniske medisindispensere, GPS og digitalt tilsyn.

Hjertelig velkommen!