I forbindelse med utbygging i Øvre Bakkefeltet og Hvitveisbakken informerer utbygger Block Watne AS om at grunnarbeidene for prosjektet har startet opp. Det vil medføre støyende arbeider til tider.

Øvre Bakkefeltet oversiktsbilde

Det vil i tiden fra desember 2018 og frem til 1. april 2019 foregå sprengningsarbeider.

Arbeidene skal i utgangspunktet foregå mellom kl 07.00 til 19.00, men noen avvik vil forekomme. Det vil bli satt ut rystelsesmålere på de nærmeste husene.

Block Watne henstiller publikum og naboer til å følge skilting og holde seg utenfor sikringsgjerde (byggeplassgjerde) som er satt opp for å hindre publikum og uvedkommende i å komme inn på anleggsområdet.

Det er Arne Olav Lund AS som utfører grunnarbeidene for Block Watne AS.

Kontaktpersoner i forhold til grunnarbeider er:

Tomas Lie
Mobil. 971 00 117
e-post:

eller

Arvid Kveane
Mobil. 90 57 53 37
e-post:

Kontaktperson hos Block Watne AS er:

Kjell Ottar Johansen
Prosjektleder

Telefon: +47 904 03 378
E-post: