I forbindelse med brannen i Strandveien 29 i Mjøndalen natt til mandag 20. mai ble det sluppet ut noen giftige gasser i lufta. Hvis noen føler ubehag som de tror kan være forbundet med hendelsen, anbefales det å ta kontakt med Giftinformasjonen så snart som mulig.

Giftinformasjonen er en landsdekkende, døgnåpen tjeneste og treffes på tlf. 22 59 13 00 eller https://helsenorge.no/Giftinformasjon

Det berørte området i Strandveien er avsperret. Publikum bes om ikke å oppsøke skadestedet, og overholde sperrebånd og anmodninger fra vektere på stedet.

Gassen det er snakk om har for øvrig en lukt av hvitløk/råtten fisk. Kjenner du denne lukta, så trekk deg vekk fra området.