Trening av oppmerksomt nærvær (mindfulness) dreier seg om å lede oppmerksomheten tilbake til øyeblikket og til vår umiddelbare erfaring fra øyeblikk til øyeblikk. I høst tilbys et kostnadsfritt kurs for kommunens innbyggere.

Oppmerksomhetstrening blir brukt i en rekke sammenhenger, inkludert i mange behandlingstilbud for fysiske eller psykiske helseplager, for håndtering av uhensiktsmessig stress, blant jagerflypiloter i Forsvaret, andre steder i næringslivet og i skolen.

Kommunen arrangerer i høst gratis kurs for innbyggere over 18 år. Kurset går over syv tirsdager fra kl. 17–19, med oppstart 15. oktober. Kurset holdes i Mjøndalen. Det er plass til inntil 15 deltagere.

Målgruppe

Voksne som er plaget av stress, angst eller kroniske smerter som gir nedsatt fungering i dagliglivet. Kurset kan også egne seg for personer som opplever økt belastning i livet, er i fare for å bli sykemeldt eller har vært sykemeldt en stund.

Du må være i stand til å meste syv kurskvelder på to timer hver og være motivert til å gjøre øvelser mellom kurskveldene, helst daglig.

Påmelding gjøres ved å sende e-post til . Oppgi telefonnummer du kan nås på, men ikke oppgi personlige opplysninger i e-posten. Du kan også ta kontakt med innbyggerkontakten på rådhuset, telefon 32 23 25 00.

Om kurset

Tiltaket er en del av Nedre Eiker kommunes satsning på frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. 

Du blir invitert til en forsamtale etter påmelding for å sikre at du er i målgruppen og er motivert til å gjennomføre kurset. Forsamtalen blir journalført. Kurset er under utvikling og du vil bli oppfordret til å gi tilbakemeldinger underveis

Kursleder er kommunepsykolog Envor M. Bjørgo Skårdalsmo og medinstruktør er spesialpedagog Britt Rask. Begge har utdanning som mindfulnessinstruktør.

Les mer om kurset (PDF, to sider)