Mindfulness dreier seg om å forholde seg til det som erfares i øyeblikket med vennlighet, nysgjerrighet, åpenhet, tålmodighet, tillit og aksept. Oppmerksomhetstrening dreier seg om å lede oppmerksomheten tilbake til øyeblikket og til vår umiddelbare erfaring fra øyeblikk til øyeblikk.

Nedre Eiker kommune arrangerer høsten 2018 kurs:

Tid: Onsdager kl. 16.00–17.30 med oppstart 17. oktober. Kurset går over syv ganger til og med 28. november 2018 i Mjøndalen.

Pris: Kurset er kostnadsfritt. Maksimalt 15 deltagere.

Målgruppe: Innbyggere over 18 år som er plaget av stress, angst eller kroniske smerter som gir nedsatt fungering i dagliglivet. Du må være i stand til å meste syv kurskvelder på halvannen time hver og motivert til å gjøre øvelser mellom kurskveldene, helst daglig. Etter påmelding blir du invitert til en forsamtale for mer informasjon og for å sikre at du er i målgruppen og er motivert til å gjennomføre kurset.

Påmelding: Send e-post til . Oppgi navn og telefonnummer du kan nås på, ikke oppgi personlige opplysninger i e-post. Du kan også ringe innbyggerkontakten på 32 23 25 00 for påmelding.

Les mer om kurset