Kulturdepartementet har innvilget kommunens søknad om 4 millioner kroner til å utvikle Tusenårsstedet i Krokstadelva til et sted der alle målgrupper skal kunne være fysisk aktive. Samtidig skal stedet være en kulturell og sosial møteplass for innbyggerne – en nyskapende aktivitetsarena.

Idretts- og kulturkonsulent Tore Aasen Øderud og kultursjef Jorunn LarsenBilde: Idretts- og kulturkonsulent Tore Aasen Øderud og kultursjef Jorunn Larsen er glade for at Tusenårsstedet nå kan utvikles til en aktivitetsarena for innbyggere i alle aldre.

Da Kulturdepartementet utlyste midler til såkalte "Nyskapende aktivitetsarenaer" så kommunen dette som en fin mulighet til å utvide planene som allerede forelå for Tusenårsstedet. For gjennom flomsikringsprosjektet har det i ett års tid foreligget planer om å bygge buldrevegg på pumpehuset samt en streetbasketbane. I mai dukket det opp nye muligheter da kommunestyret vedtok å benytte 5,5 av de 10 millionene som kommunen får til stedsutvikling i forbindelse med kommunereformen på Tusenårsstedet. Det ble da raskt lagt planer for en aktivitetspark for skate, BMX og sparkesykkel. Samtidig ble det også søkt om midler fra Nasjonalt Turskiltprosjekt til informasjonstavler om turmuligheter i området.

Innholdsrikt aktivitetsområde 

Med midlene fra Kulturdepartementet kan planene nå utvides med et aktivitetsområde som skal inneholde Tuftepark, treningsapparater tilrettelagt for eldre, aktivitetsløype for barn og unge, bane for kulespillet petanque, sjakkbord, bordtennisbord, klatrepyramide, trampoliner, dumpehuske og scene utformet med sitteplasser.

Valget av disse aktivitetene har for øvrig sin bakgrunn i at ungdom og eldre i bygda i lengre tid har etterspurt en aktivitetspark der man kan være fysisk aktiv på eget initiativ.

Ferdig i 2018

Planen er å utvikle Tusenårsstedet i fire faser hvor alt skal være ferdig i 2018. Både i planleggingsfasen og underveis vil brukergrupper, som lokal ungdom og FAU på Krokstad skole, bli tatt med på rådgivning. Dagens fotballbane skal for øvrig beholdes.

Anleggsarbeid på TusenårsstedetBilde: Pumpehuset og skateparken er under bygging. På pumpehuset vil det bli montert buldrevegg.

Skisse av scenen
Bilde: Slik kan scenen bli seende ut.