I møtet 3. mai behandlet kommunestyret et innbyggerforslag om å trekke søknaden om å danne en ny kommune i Drammensregionen. Forslaget fikk 12 av 41 stemmer og ble dermed ikke vedtatt.

Kommunelovens paragraf §39a gir innbyggerne rett til å fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Slike saker opprettes via kommunal- og moderniseringsdepartementets nettportal minsak.no. Gunnar Nicolai Halvorsen opprettet saken "Folket har talt", der forslaget er at kommunestyret trekker søknaden om å være med å danne ny kommune i Drammensregionen.

Saker som fremmes som innbyggerforslag må ha minimum 300 underskrifter for at kommunestyret må vurdere den. Halvorsens innbyggerforslag oppnådde raskt dette antallet. Siden neste møte i kommunestyret ikke finner sted før etter at regjeringen har fattet vedtak om kommunesammenslåinger i juni, valgte kommunestyret å behandle saken allerede 3. mai.

I kommunestyret ble det reist et forslag om å utsette saken til et ekstraordinært kommunestyremøte, men dette forslaget oppnådde kun 13 av 41 stemmer. Deretter ble innbyggerforslaget behandlet. Det fikk 12 av 41 stemmer og ble dermed ikke vedtatt.

Her kan du lese mer om innbyggerforslag