I forbindelse med flomsikring av Lysakerbekken i Krokstadelva er Langrand stengt ved Gosenveien. Bommen ved Bukkene bruse–Trollstien–Gosenveien er åpnet for omkjøring.

Bilde som viser krysset der stengingen er foretatt

Omkjøring er skiltet. Fotgjengere kan passere.

I første omgang antas det at veien blir helt stengt i 4 uker. Naboer er varslet direkte.

Det er viktig at at sperringer blir respektert. Foresatte bes spesielt om at barn informeres om at det er forbundet med fare å ta seg inn i anleggsområdet.

Ny kulvert

Flomsikringsarbeidet i dette tilfellet går ut på å lage en kulvert under veien.