Hvert år møtes representanter for skolene til Barn og unges kommunestyre for å forhandle om støtte til gode tiltak. Onsdag før påske foregikk årets møte. Her kan du se en videoreportasje der blant annet noen av elevene forteller om hva de synes om en slik dag der demokratiske prosesser står i sentrum.