Barnefysioterapitjenesten starter nå opp helse - og livsstilsgrupper for barn og ungdom 3.-10. klasse. Oppstart er allerede mandag 27. august.

Illustrasjon aktivitetsgruppe for barn

Barnegruppa Helse og livsstil:

Dette er et tilbud til barn og unge i alderen 8-12 år. Helse og livsstil er et aktivitetstilbud til familier med barn som er inaktive, overvektige eller i fare for å bli overvektig og som går i 3.-6. klasse. Tilbud om deltakelse i gruppa gjelder per skoleår, men det tas imot barn fortløpende gjennom året dersom det er ledig plass.

Det er aktivitet to ganger per uke på ettermiddagstid for barna:

  • Mandager kl 15-16
  • Onsdager kl 15-16

Aktiviteten foregår hovedsakelig i Ekneshallen, men vil også foregå andre steder og til andre klokkeslett ved utprøving av annen type aktivitet og ved felleskvelder.

Fokus i gruppa er aktivitetsglede og mestringsfølelse gjennom aktivitet inne og ute. Ulike aktiviteter prøves ut med et mål om at barna skal finne en eller flere aktiviteter de trives med.

Ca. en kveld i måneden er det felleskveld for foreldre og barn med fokus på temaer som aktivitet, kosthold, søvn mm.

Alle får tre individuelle oppfølgingssamtaler per år med foresatte og barn, hvor det settes opp individuelle mål.

Kontaktinformasjon for spørsmål og påmelding:

Monika Hagren
Tlf. 40906368

eller

Unni Nymo
Tlf. 97077046

Man kan også snakke med helsesøster på skolen.

Ungdomsgruppa:

Dette er et tilbud til ungdom i 7.-10. kl som ikke er med på annen aktivitet på ettermiddagstid.

Det er aktivitet en gang per uke:

  • Tirsdager kl 15.00-16.00

Oppmøte i Ekneshallen for varierte aktiviteter uten fokus på prestasjon.

Kontaktinformasjon for spørsmål og påmelding:

Anne Pernille Svendsberget
Tlf. 46810833

Man kan også snakke med helsesøster på skolen.

Vi håper vi ser deg!