”Alle bør gå kurset” i følge tidligere kursdeltagere.

Ønsker du å:

 • Få nye «briller», nye måter å forstå barnet/ungdommens utrykk og signaler på?
 • Å bli bedre til å støtte barnet/ungdommen din til å organisere sine egne følelser når det blir «vanskelige» for han/henne?
 • Finne alternativer til det å kjefte eller gi opp når du kjenner at du kommer til kort, blir frustrerte, irriterte, sinte, avmektige i møte med barnet/ungdommen din?
 • Skape god og nær relasjon med barnet/ungdommene din som gjør at han/hun føler trygghet sammen med deg?

Foreldre som har gått kurset tidligere her i Nedre Eiker har gitt tilbakemeldinger på at kurset har bidratt med:

 • Jeg forstår barna bedre og har en helt annen måte å håndtere de på
 • Blitt flinkere til å se barnas behov
 • Har blitt mer bevisst på relasjonen mellom meg og barnet mitt
 • Jeg har blitt mye mer bevist på eget reaksjonsmønster overfor barna
 • Jeg har blitt mer bevisst på hvordan jeg påvirker barnet mitt og det har vist meg en bedre måte å forstå barnet mitt og takle utfordringer
 • Jeg har blitt mer tålmodig og roligere
 • Jeg har blitt bedre kjent med meg selv som forelder, mine styrker og svakheter

Oppstart nye kurs

COS P kurs for alle:

 • Dagkurs 15. oktober kl. 12–14
 • Kveldskurs 10. oktober kl. 18–20

Ungdomskurs: 16. oktober kl. 18–20

Påmelding til med telefonnummer og navn på deltager og alder på barnet/ungdommen du er foreldre/omsorgsperson til.