Glitrevannverket bruker 39 millioner på å sikre drikkevannforsyningen på Konnerud og i Åsen. I forbindelse med arbeidene må Hagatjern tappes ned to meter. Når arbeidet er ferdig frigis Bremsa for allmennheten.

BILDE: Arbeidene med den nye hovedvannledningen startet i januar. Glitrevannverkets prosjektansvarlig Dag-Runar Hansen er stadig innom og følger med på hvordan det går ved Hagatjern. 

Den nye hovedvannledningen er avgjørende for å sikre innbyggerne rent og nok vann til enhver tid. Med den nye ledningen kan Konnerud forsynes fra to sider, noe som gjør vannforsyningen sikrere og mer fleksibel. Dagens reserveløsning er et høydebasseng på Konnerud som på det meste har vannreseserve for ett døgn. Samtidig blir Åsen også sikret vannforsyning fra en ny side om det skulle skje noe med rørledningen langs Drammensdalen mot Nedre Eiker.

Legges på bunnen av Hagatjern

Arbeidene med den fire kilometer lange ledningen vil være fullført til påske 2020. Det graves nå ned ledning mellom høydebassenget i Åsen og fram til dammen på Hagatjern. Derfra skal det legges en 1,4 kilometer lang ledning på bunnen av Hagatjern med innkomst ved badestranda på motsatt side der ledningen vil fortsette ytterligere 1,4 kilometer på land, videre opp til høydebassenget på Konnerud.

For ikke å skade svabergene skal det graves i strandsonen på badeplassen og bores i fjell ved dammen. Arbeidene må gjøres mens vannet er isfritt, og det tas selvsagt hensyn til både kreps, hytteeiere og badegjester.

Senker vannstanden

For å kunne utføre arbeidene må vannstanden senkes med to meter. Tappingen vil skje gradvis. Når det gjelder selve arbeidene ved badestranda så starter ikke de før i september, og da vil stranda bli stengt ut året. Når arbeidet er ferdig blir det ny sand på stranden slik at den blir minst like fin som i dag. Det vil også bli satt opp vannuttak slik at badegjester kan få kaldt, godt vann rett fra springen.

Bremsa frigis, strøm kobles på

En ekstra bonus med den nye reservevannledningen er at når den står ferdig kan Bremsa frigis til allmenheten. Bremsa er i dag reservevannkilden for befolkningen på Konnerud.

Og mens det likevel graves så benytter Glitre Energi muligheten til å legge en høyspentledning ved siden av vannledningen, slik at også strømforsyningen i Åsen kobles sammen med strøm på Konnerud.

BILDE: Vannstanden på badestranda vil synke i løpet av sommeren, og i september blir den stengt på grunn av anleggsarbeider. Før neste badesesong skal den fremstå minst like fin.